Companii inscrise

Cei mai importanti producatori

Aquabis SA

Membru CCIBN

SC „AQUABIS” SA Bistriţa-Năsăud, este o societate de importanță judeţeană sub autoritatea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi îşi desfăşoară activitatea în șase zone distincte, după cum urmează:

 • A. Sistemul Bistriţa
 • B. Sistemul Bîrgău-Colibiţa
 • C. Sistemul Rodna
 • D. Sistemul Năsăud
 • E. Sistemul Sîngeorz-Băi
 • F. Sistemul Beclean

Obiectul de activitate al societăţii constă în:

 • captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei potabile în toate cele șase sisteme zonale;
 • canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere şi industriale;
 • realizarea programelor de investiţii necesare pentru dezvoltarea acestor servicii;
 • servicii de proiectare şi prestări servicii specifice profilului de activitate;
 • achiziţionarea, montarea, repararea, verificarea aparatelor de măsurat debite;
 • exploatarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.
 • There are no features available

întocmire documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor de branşamente apă / racord canal;

proiecte branşament alimentare apă şi racord canalizare;

verificări şi reparaţii apometre;

detectări avarii, pierderi pe reţele exterioare şi interioare;

decolmatări reţele canalizare interioare şi exterioare;

înlocuiri branşamente şi racorduri canal;

prestări servicii cu utilajele din dotare (săpătură, vidanjare, decolmatare);

analize de laborator: apă brută, tratată, epurată;

preluări branşamente.

Contact