Companii inscrise

Cei mai importanti producatori

ELCO BISTRITA SA

Membru CCIBN

Societatea ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BISTRITA SA este constituita, pe o durata nelimitata, ca societate pe actiuni si care:

  • este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului avand codul unic: J06/271/1993;
  • are sediul social in localitatea Bistrita, str. Zefirului, nr. 11, tel. 0263-215905 / 219913, fax. 0263-234499; mobil: 0721 – 298121
  • are capital social privat, actionarul majoritar detinand peste 90% din capital avand si calitatea de administrator al societatii;
  • are implementat sistemul de management al calitatii, de mediu, de securitate in munca precum si cel al responsabilitatii sociale  in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 14001:2005 / SR OHSAS 18001:2008 respectiv SA 8000;
  • isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania si Comunitatea Europeana;
  • experienta in sectorul de activitate de peste 20 de ani, luand fiinta prin reorganizarea sectorului energetic.
  • confectii metalice in sectorul energetic
  • echipamente electrice

Proiectare si executie instalatii electrice

Instalatii electrice pentru energie alternativa

Instalatii de compensare a factorului de putere

Consultanta energetica

Contact