Companii inscrise

Cei mai importanti producatori

ART GLAS SA

Membru CCIBN

Art Glas – companie organizată ca societate pe acțiuni, fondată in anul 1994; Societatea dispune de personal calificat, cu o vastă experiență , ce oferă profesionalism, dinamism, eficiență, competență  în serviciile din sistemul vamal;
Art Glas este partenerul adecvat pentru colaboratorii economici bine reprezentați în circuitul de import-export, precum și pentru societățile în curs de dezvoltare.

  • COMISIONARE VAMALA

Servicii de asistență,consultanță și reprezentare vamală
Întocmire documentatie pentru plasarea marfurilor sub un regim vamal si punerea in libera circulatie (import,export ,tranzit vamal, perfectionareactiva/pasiva, admitere temporara, transformare sub control vamal, antrepozit vamal)
Obtinere autorizatie de scutire de la garantarea drepturilor de import
Obtinere numar EORI
Întocmire documentatie obtinere autorizatii de utilizare a regimurilor vamale economice
Redactare carnet TIR, ATA, T2L
Intocmire formalitati de tranzit si garantare
Asistenta la transbordare
Depozitare si operatiuni aferente depozitarii
Proceduri intermediere transport
Întocmire declaratie lunara INTRASTAT (declarare achizitii / livrari de marfuri in/din spatiul Comunitar).

Contact Us