Companii inscrise

Cei mai importanti producatori

AUTOMATIZARI INDUSTRIALE IMAT SRL

Membru CCIBN

IMAT a fost infiintata in anul 1991, ca societate comerciala cu capital privat cu raspundere limitata, activand inca de la inceput in domeniile:
• sisteme de automatizari industriale si achizitii de date
• sisteme de actionari industriale si de masura
• tehnologii si echipamente pentru tratarea si epurarea apelor

Beneficiind, inca din primii ani, de o structura a resurselor umane bazata pe specialisti cu un inalt grad de competenta, au fost abordate teme de cercetare aplicativa si dezvoltare tehnologica.

  Calitatea activitatilor de cercetare-dezvoltare desfasurate pana in prezent a permis angajarea societatii, in cadrul unor consortii, in proiecte complexe de cercetare, dezvoltare si inovare, cu beneficii directe pentru societate (in calitate de IMM), din punct de vedere al asimilarii de noi tehnologii si echipamente in domeniul tehnologiilor de mediu.

  Se prevede in viitor, ca rezultat al derularii prezentelor proiecte de cercetare, abordarea unor noi directii in acest domeniu.

  • Proiectare si executie echipament

• tehnologii si instalatii pentru epurarea apelor uzate
• automatizari si instalatii electrice industriale
• consultanta si elaborare de documentatii in domeniul hidrotehnic
• cercetare-dezvoltare

 

Contact Us