Companii inscrise

Cei mai importanti producatori

COMELF SA

Membru CCIBN

COMELF Bistrița a fost constituită ca societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat în anul 1991, prin reorganizarea fostei Întreprinderi de Utilaj Tehnologic Bistrița. Rădăcinile companiei sunt însă mult mai adânci pe scara timpului.

Scurt istoric al unei companii cu o istorie de aproape 50 de ani

Totul a început însă în 1971, când, la Bistrița, a fost înființată Întreprinderea de Utilaje pentru Industria Materialelor de Construcții și Refractare (IUIMCR). Pe structura acesteia, în 1977, apare Combinatul Industrial pentru Construcții de Mașini (CICM), fosta IUIMCR devenind practic o fabrică (Fabrica de Utilaj Tehnologic) în structura CICM Bistrița.

În acei ani, fabrica a început să producă electrofiltre pentru toate domeniile industriale, echipamente proiectate de ICPET București, în baza unei licențe LURGI Germania.

În anul 1982, statul român a finalizat investiția în combinatul bistrițean, iar CICM a fost divizat în patru întreprinderi, fiecare cu un profil specific de fabricație. Una dintre acestea a fost Întreprinderea de Utilaj Tehnologic (IUT) – continuatoare a fostei IUIMCR.

Ca urmare a relațiilor economice pe care România le-a dezvoltat pe plan extern, IUT a executat și a livrat echipamente pentru aplicații în diverse sectoare industriale din alte țări sitúate în Asia, Africa, Orientul Mijlociu.

Dupa 1989, din cauza transformărilor din economia națională, cererea de echipamente în sectorul energetic a scăzut substanțial, astfel că societatea COMELF a fost nevoită să-și diversifice activitatea,  căutând să pătrundă și pe alte piețe. Astfel, din 1992, compania a început să realizeze componente pentru mașini terasiere, iar mai apoi componente pentru centrale cogenerative cu turbine pe gaz. Unul dintre obiectivele principale ale COMELF a fost execuția de mașini complet echipate: mașina de turnat asfalt, freza de asfalt, macaraua telescopică, concasorul și presele pentru compactat deșeuri metalice.

COMELF SA a fondat Bursa de Valori București, alături de alte 11 companii

În 1995, doisprezece companii au înființat Bursa de Valori București, unul dintre acești fondatori fiind COMELF Bistrița. În 1999, a fost încheiat procesul de privatizare, COMELF devenind o întreprindere cu capital integral românesc, pachetul majoritar de acțiuni fiind deținut de Uzinsider Bucuresti.

În anii care au urmat, printr-un amplu program de investiții, COMELF a cunoscut o continuă dezvoltare, echipamentele achiziționate în concordanță cu noile tehnologii, permițându-i să asimileze în fabricație produse cu un grad ridicat de complexitate. Prin clienții noștri COMELF a devenit un jucător important în execuția și livrarea de echipamente destinate sectorului energetic internațional.

Compania a implementat cele mai înalte sisteme de calitate și protecția mediului

În 23 februarie 1995 a fost certificat sistemul de management al calității de către TÜV Management Service Germania conform normelor DIN, EN, ISO 9001 în domeniile mașini și instalații, construcții metalice, utilaje pentru industria energetică și metalurgică, protecția mediului, recipienți sub presiune, tratarea și epurarea apelor.

Începând cu anul 2006 a fost implementat un sistem de management al mediului, care, ulterior, începând cu anul 2013, a devenit un sistem integrat calitate – mediu – sănatate și securitate în muncă în conformitate cu prevederile ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 si BS OHSAS 18001/2007 .

Tot din anul 2013 COMELF a început implementarea standardului EN 1090, astfel că astăzi întreg procesul de producție se desfașoară cu respectarea tuturor cerinţelor tehnice pentru structuri de oţel (EN 1090-2) cât și aluminiu (EN 1090-3). O activitate cu importanță deosebită în COMELF este sudarea, întreg procesul de sudură desfășurându-se în conformitate cu prevederile standardului EN ISO 3834-2. De asemenea, COMELF este autorizată privind execuția echipamentelor sub presiune conform normelor AD 2000-Merkblatt HP 0, TRD 201 așa cum este prevăzut în Directiva Europeană 97/23/EC.

În 2017, Comelf a fost auditată de organismul OMCAS – Organismul Militar de Certificare, Acreditare și Supraveghere și care în final a stabilit că societatea are implementat un sistem de management al calității în conformitate cu AQAP2110 (cerințe NATO referitoare la asigurarea calității în proiectare, dezvoltare și producție), obținând în final Codul NATO de agent economic aplicabil pentru execuție și proiectare de echipamente terasiere, excavatoare, transportoare miniere, echipamente în domeniul construcțiilor de mașini.

În 2013, COMELF a accesat un program de finanțare cu fonduri europene, având titlul: „Modificarea fundamentală a fluxurilor de fabricație și introducerea de tehnologii noi, cu scopul creșterii productivității și a competitivității pe piața internă și externă a SC COMELF SA Bistrița”.

În anul 2015, în interiorul companiei a început implementarea sistemului informatic QAD-ERP, coroborat cu sistemul de urmărire cu cod de bare. Un an mai târziu, a început implementarea tehnicilor sistemului Kaizen de organizare cu scopul îmbunătățirii proceselor de producție.

Societatea e structurată pe 3 centre de profit

COMELF este unul dintre cei mai importanți jucători din România în domeniul industriei constructoare de mașini și are ca obiect de activitate fabricarea de echipamente pentru centrale energetice și pentru protecția mediului, mașini și utilaje terasiere sau subansamble ale acestora, echipamente pentru utilaje de ridicat și de transport, inclusiv componente ale acestora. Procesul de producție se desfășoară în 6 hale de producție, în suprafață totală de 87.763 mp, dotate cu utilaje, instalații, mașini-unelte de prelucrări mecanice, laboratoare și rețele de utilități pentru desfășurarea proceselor de producție. Compania are astăzi peste 900 de angajați. Începând din anul 2000, în etape, acționarii și conducerea COMELF au început organizarea modernă a activității, respectiv pe centre de profit. Centrele de profit nu au personalitate juridică și, ca atare, toate contractele comerciale sunt semnate de către conducerea societății. Activitățile de personal, dezvoltare, administrative, juridice, asigurarea de utilități, precum și relațiile cu autoritățile locale și instituțiile statului, bănci etc sunt asigurate centralizat de către COMELF.

În prezent, funcționează 3 unități (centre de profit): Fabrica de utilaje si echipamente terasiere  (FUET), Fabrica de utilaj terasier (FCT), Fabrica de  produse din inox (FPI).

Produse și clienți majori

Producția societății a avut permanent un trend ascendent, cu excepția anilor de criză (2009 și 2010), astfel că, față de anul privatizării integrale, volumul acesteia este de aproape 10 ori mai mare. În proporție de 99%, produsele sunt livrate la export, intracomunitar, direct sau prin comisionari. Din Uniunea Europeană, prin vânzări ulterioare, produsele noastre ajung în întreaga lume.

Astăzi, producția companiei poate fi grupată în două mari categorii, care împreună acoperă circa 90% din cifra de afaceri și anume:

 • Utilaj terasier și părți componente pentru utilaj terasier;
 • Utilaj energetic respectiv părți componente pentru centralele electrice cu turbine pe gaz

Principalii noștri clienți sunt companii renumite pe plan mondial, cum ar fi:

 • General Electric, Siemens, AAF – pentru componente la centralele electrice cu turbine pe gaz
 • Komatsu Utility Europe, Marini, Tesmec, Colmar, Hartl, Rockster – pentru utilaje terasiere și componente ale acestora

 

Obiectivele de dezvoltare ale COMELF

Încă de la înființarea sa, compania a dus constant o politică de dezvoltare / modernizare prin investirea unor sume importante și fonduri europene, inclusiv din credite bancare. Efortul investițional a determinat schimbări majore în organizarea și modernizarea societății, obiectivul fundamental fiind să se ajungă cât mai repede posibil la nivelul de dotare și performanță al producătorilor vest-europeni.. De asemenea, au fost create condițiile tehnice pentru trecerea la fabricația de produse din oțel inoxidabil, pentru care sunt cereri din ce în ce mai mari. O atenție deosebită a fost acordată asigurării dotărilor necesare, depistării și eliminării neconformităților calitative, fiind achiziționată tehnică de control de ultimă generație. În paralel, au fost abordate aspectele de protecție a mediului, pentru eliminarea factorilor poluanți, a noxelor și asigurarea condițiilor optime de lucru în spațiile de producție.

Diversificarea produselor și asimilarea altora noi a reprezentat, mai ales după declanșarea crizei economice, una dintre preocupările fundamentale ale societății. Piața de material rulant și structuri metalice din aluminiu prezintă un potențial mare de creștere în viitor, lucru ce devine atrăgător pentru companie mai ales că avem și o oarecare experiență în execuția unor produse și echipamente din această gamă.  Anual, peste 1000 de oferte sunt elaborate și transmise partenerilor. Ca urmare, din 2013, COMELF a asimilat și a trecut la producția curentă de:

* noi tipuri de șasie ușoare pentru excavatoare;

* o gamă diversificată de carcase pentru generatoare și motoare electrice de mare putere;

* diverse componente pentru centrale eoliene;

* concasoare și screenere conectabile la excavatoare;

* instalații de filtrare aer pentru centrale electrice cu turbină pe gaz, cu cerințe de fabricație și de protecție speciale;

* tipuri noi de echipamente din oțel inoxidabil și din aluminiu pentru centrale energetice cu turbină pe gaz;

* echipamente navale și pentru activități submarine;

O altă direcție de acțiune a constat în creșterea gradului de integrare și de tehnicitate a produselor, inclusiv execuția unor utilaje cu montaj complet, respectiv:

* montajul final pentru echipamente de încărcare / descărcare deșeuri menajere;

* unități de filtrare aer de combustie pentru centrale energetice complet echipate;

* execuția montajului final la diverse tipuri noi de concasoare și screenere;

* asimilarea execuției răcitoarelor din oțel inoxidabil și din aluminiu pentru echiparea generatoarelor și motoarelor electrice pentru care executăm carcasele

În relațiile cu diverși clienți din lumea întreagă, COMELF urmărește să realizeze următoarele obiective:

* satisfacerea deplină a tuturor cerințelor și așteptărilor clienților prin ofertarea de produse și servicii la cele mai înalte standarde de calitate.

* asigurarea unei poziții favorabile pentru COMELF pe piața mondială, în ceea ce privește calitatea produselor executate.

* obținerea și consolidarea permanentă de către COMELF a statutului de furnizor agreat atât pentru principalele companii producătoare de echipamente/utilaje pentru industria energetică, cât și pentru principalele companii producătoare de mașini terasiere, active pe piața europeană și mondială.

* dezvoltarea flexibilității firmei în abordarea de produse și servicii “la cheie” pentru noi domenii de vârf

 • Carcase transformator
 • Componente Masini Terasiere
 • Componente Otel Carbon
 • componente pentru centrale cogenerative cu turbine pe gaz
 • Constructii mecanice din otel inoxidabil
 • Constructii sudate complexe
 • Echipamente hidromecanice si hidroenergetice
 • Echipamente Otel Inox
 • Echipamente pentru desprafuirea gazelor industriale
 • Echipamente pentru tratarea si epurarea apelor uzate
 • Electrofiltre
 • Filtre
 • Parti pentru turbine eoliene
 • Parti sub presiune (cazane, schimbatoare de caldura, conducte de racire, rezervoare de stocare)
 • Rama transport nacela
 • Rame componente Canopy
 • Rame transport pentru ax
 • Structuri din inox si componente sudate
 • Utilaje Terasiere

Contact